EDM je prije svega moćan, brz, jednostavan i učinkovit web servis za pohranu i pristup velikoj arhivi dokumenata za grupe korisnika koji trebaju jednostavan, elegantan te uvijek i svuda dostupan alat. EDM sve o dokumentima, korisnicima, akcijama bilježi u brzu online bazu podataka. Svi dokumenti arhiviraju se u "*.pdf" formatu uz mogućnost izbora načina pregleda/preuzimanja i pretraživanja dokumenta. Nije Vam potrebna nikakva dodatna hardverska arhitektura. Nije Vam potreban poseban server koji će posluživati dokumente. Sve što Vam treba je internet preglednik sa uključenim javascript-om (prepuručljivo Mozilla Firefox ili Google Chrome).

Dokumente je moguće kategorizirati prema različitim parametrima, primjerice prema poslovnom partneru, datumu, vrsti dokumenta, grupi korisnika, poslovnoj jedinici, ...

Po Vašem izboru možete zabilježiti dodatne podatke za svaki dokument. Arhiva koristi napredno web sučelje za komunikaciju sa korisnicima radi bržeg, jednostavnijeg i ugodnijeg korištenja arhive. Sigurnost Vaših dokumenata je najvažnija pa su stoga i ugrađene napredne tehnike zaštite od neovlaštenog korištenja arhive.

Ovdje možete pogledati kako se možete koristiti EDM-om.